Wêreldwyd en/of Suid-Afrika?

Studente wat die Verhoudingsgerigte Kinderbediening aanlynkursus doen, leer meer oor groepwerk en verhoudingsbou.

Daar is wêreldwyd ‘n groot en groeiende vraag na die dienste wat Petra Instituut aan die Liggaam van Christus bied, wat beteken dat ons strategie van bewusmakingbemagtiging en vermenigvuldiging werk! Ons prys die Here vir elke geleentheid wat Hy skep om meer mense toe te rus en uit te stuur.

Ons het onlangs ‘n e-pos ontvang met ‘n openhartige, ernstige vraag aan Petra Instituut:  “Hoekom is dit dat daar soveel projekte oorsee aangepak word en dit ten koste van ons eie land? Is die tyd nie oorryp dat ons net ons eie land se geestelike dors begin les nie?”

Om die vraag te antwoord, het ek gaan kyk wat ons die afgelope drie maande in Suid-Afrika gedoen het. Ek deel dit graag met jou, want as een leser dit vra, vra baie ander ook dieselfde vraag.

Sodat jy ons werkswyse en die impak daarvan beter kan verstaan, noem ek die volgende:

 • Ons werk nie direk met kinders nie – ons bemagtig gemeenskaps-, kerk- en sendingleiers wat ‘n roeping het om met kinders te werk sodat hulle eienaarskap kan neem van die kinders binne hulle bereik, die werk effektief kan doen en ook om ander met dieselfde vaardighede toe te rus om weer ander toe te rus. Ons werk dus volgens ‘nvermenigvuldigingsmodel waar meer en meer mense toegerus word en ‘n groeiende getal kinders deurlopend bereik word. Dit is slegs die eerste vlak van opleiding wat gewoonlik in ons skrywes gereflekteer word.  Elke persoon wat opleiding ontvang het en 1-keer per week met kinders werk, bereik ongeveer 30 kinders (konserwatief bereken). Baie van hulle het verskeie groepe kinders wat hulle per week begelei, met heelwat groter groepe. Intussen lei hulle deurlopend ander op wat weer ander oplei en ook deurlopend kinders bedien. Sien jy die prentjie? Dit is ‘n beweging wat al hoe wyer en verder versprei!
 • Daar is tans slegs 22 voltydse dosente in Petra Instituut se diens, waarvan slegs twee voltyds in die buiteland woon en werk. Die ander 20 dosente werk in Suid-Afrika én in die buiteland.  Hierdie mense werk almal as vrywilligers by die instituut.  Ons werk egter in vennootskappe en netwerkewaar ons baie medewerkers het wat saam met ons werk, wat dit vir ons moontlik maak om soveel meer te doen.
 • Meeste van ons fondse word in Suid-Afrika aangewend. Die opleiding wat in die buiteland plaasvind, word grotendeels deur vennootskapsorganisasies befonds.
 • Kursusse duur gewoonlik tussen drie en tien dae. In ander gevalle is daar deurlopende opleiding, waar groepe weekliks bymekaarkom.

 

Die afgelope drie maande is opleiding in die volgende plekke aangebied:

 • Hexriviervallei – Saamloop met Seerkryfamilies-kursus
 • Vishoek, Kaapstad – die hantering van trauma binne ‘n genesende gemeenskap
 • Jeffreysbaai – gesinskamp vir Karoo-plaaswerkers
 • Elarduspark, Pretoria – naskoolversorgers wat weekliks opleiding ontvang
 • Balfour – Saamloop met Seerkrykinders-kursus
 • Witrivier – Praktiese week: Verhoudingsgerigte Kinderbedieningkursus (tweedejaar groep)
 • De Doorns – Help Kinders Geestelik Groei-kursus
 • Port Elizabeth – Saamloop met Seerkrykinders-kursus
 • Kimberley – Saamloop met Seerkrykinders-kursus
 • Hazyview – Saamloop met Seerkrykinders-kursus
 • De Doorns – Saamloop met Seerkrykinders-kursus
 • Pretoria – Verhoudingsgerigte Kinderbedieningkursus (eerstejaar groep)
 • Ceres – Help Kinders Geestelik Groei-kursus
 • Salvokop, Pretoria – ‘n kursus om families toe te rus in verhoudingsbou, die stel van grense en luistervaardighede
 • Die Moot, Pretoria – Toerusting van kinderwerkers en Sondagskoolpersoneel
 • De Doorns – Kinderkamp
 • De Doorns – Saamloop met Seerkrykinders-kursus
 • Nelspruit – Saamloop met Seerkrykinders-opleiding vir onderwysers wat by skole in Mpumalanga betrokke is
 • Rustenburg – beplanning van kinderfees
 • Pretoria – Kinderbedieningsnetwerk van Pretoria-byeenkoms
 • Bloemfontein – Graad 9-leerders word toegerus om te help met vakansieprogram
 • Bloemfontein – Vakansieprogram vir kinders
 • De Doorns – Saamloop met Seerkrykinders-kursus
 • De Doorns – Familiekursus
 • Modimolle – Saamloop met Seerkrykinders-kursus
 • Pretoria en Rustenburg – Kinderfeeste by vier mega-gemeentes

Buiten bogenoemde, is dieselfde groep dosente ook by Suid-Afrikaanse tersiêre instellings betrokke, waar hulle referate lewer, strategiese beplannings doen oor hoe om kinderbedieningopleiding deel van predikante se opleiding te maak en akademiese artikels skryf – alles daarop gerig om ‘n groter fokus op kinders en kinderbediening binne teologiese opleiding te plaas.  Petra Instituut is ook betrokke in internasionale netwerke (wat ook binne Suid-Afrika funksioneer).

Ons sou graag baie meer in Suid-Afrika wou doen, maar ons getal werkers en fondse is beperk. Die instituut is ‘n geloofsorganisasie wat afhanklik is van vrywillige bydraes van individue en gemeentes.  Ons personeel werk almal as vrywilligers en is vir hulle eie lewensonderhoud verantwoordelik.

Ons moet egter ook deur die oë van ons Here Jesus Christus na die wêreld kyk – Hy het ons immers geroep om die Evangelie uit te dra na die uiteindes van die wêreld.  Ons roeping (om die Liggaam van Christus vir kinderbediening toe te rus), moet ook uitgeleef word juis dáár waar die Liggaam onder ontsettende druk verkeer – in oorlog-geteisterde lande, lande waar Christene vervolg word, waar natuurrampe plaasvind – dít doen ons sodat die kinders wat vandag bereik word met die waardes en beginsels van die Woord, en wat die leiers van môre sal wees, besluite volgens Bybelse waardes kan neem en só Christus sigbaar kan maak daar waar hulle leef en werk.  Suid-Afrika is geseënd met ‘n hoofsaaklik Christenbevolking – die uitdaging is dat elkeen wat hom- of haarself ‘n navolger van Christus noem, soos Christus leef daar waar hy of sy is en ‘n dissipelmaker sal wees. Dan kan organisasies soos Petra Instituut op areas fokus waar Christus nie geken word nie en waar die nood werklik die grootste is.

IMPORTANT NOTICE

Die Bestuur van Petra Instituut het besluit om Petra Mountain Retreat & Conference Centre te sluit aangesien dit nie deel van ons roeping, naamlik die bemagtiging van die Liggaam van Christus vir kinderbediening, vorm nie.  Dit het baie tyd en energie van personeel, wat nie direk daarby betrokke was nie, in beslag geneem en ook nie gewenste winste ingebring om ons werk te ondersteun nie. Daar is nog nie ‘n besluit oor die benutting van die fasiliteite geneem nie. Verskillende opsies sal oorweeg word, byvoorbeeld om dit aan ‘n bediening met soortgelyke waardes te verhuur. Bid asseblief saam met ons vir duidelike leiding van die Here.