Baie dankie!

Baie dankie dat jy saamgebid het, bygedra en ondersteun het, sodat die Saamloop met Seerkrykinders-kursus onlangs op verskeie plekke aangebied kon word. Lees verder oor die belewenisse van deelnemers.

‘n Groep tutors is in Singapoer begelei hoe om ander op te lei en die kursus is ook in Kylemore buite Stellenbosch in die Wes-Kaap aangebied. By Petra Instituut in Witrivier het 23 deelnemers van Suid-Afrika, Zimbabwe, Zambië, Burundi (Duitse burger), Engeland (Ghanese burgers), Tsjad en Egipte die kursus bygewoon. Elkeen van hierdie  deelnemers se opleiding, kultuur en konteks waarbinne hulle met kinders werk,verskil. Die nood en behoeftes van die kinders verskil ook.  Sommige werk binne Suid-Afrika in welvarende gemeenskappe, ander werk in lande waar daar desperate armoede is of in oorlogsituasies binne hulle eie lande. Daar is ook Suid-Afrikaners wat met vlugtelingkinders in die Midde-Ooste werk.


JURITA SAAYMAN – PRETORIA
‘N CHRISTELIK-GEBASEERDE KURSUS, PRAKTIES, GOED GEFUNDEER, EN STEEK NIKS AF TEEN ANDER AKADEMIESE KURSUSSE NIE

“Die feit dat die kursus so prakties is, beteken vir my verskriklik baie, want ek voel ek gaan hier weg met hulpmiddels en ‘n stuk gereedskap wat ek regtig in die praktyk kan gaan toepas. Dit is nie soos met ‘n akademiese kursus waar jy ‘n klomp teorie leer, maar as jy voor die kind sit, weet jy nog steeds nie presies wat jy moet doen nie. Hier gaan jy uit met jou hulpmiddel, en jy weet presies wat jy met die kind gaan doen. Ek voel goed voorbereid na dié twee weke se onderrig, en wat wonderlik is, is dat dit ‘n Christelik-gebaseerde kursus is. Nog iets van die kursus wat vir my wonderlik is, is die feit dat mens interaksie het met mense van verskillende kulture, want ook in ons konteks in Suid-Afrika werk ons met mense van verskillende kulture.

Dus leer ons ongelooflik baie by mekaar en dit is praktiese kennis wat mens kan gaan toepas en gaan uitdra.  Ek dink tog ook die feit dat die hele model saamgestel is teen die agtergrond van akademiese inligting, maak dat dit in die wêreld langs akademiese onderrig kan staan. Dis goed gefundeer, dis gebaseer op goeie beginsels, dit steek niks af teen enige ander akademiese kursus nie – om die waarheid te sê, ek voel na hierdie twee weke besonder goed toegerus, want ek kan gebruik wat ek geleer het.” Jurita het ‘n honneursgraad in Sielkunde en ‘n meestersgraad in Pastoraat. Sy het by skole, in die kerk en privaat berading gedoen.


WATSON MLAMBO: ZIMBABWE 
HUIDIGE KRISIS KAN NET OPGELOS WORD AS KINDERS VOOR LOOP EN DEEL VAN DIE OPLOSSING IS

Watson Mlambo sit op verskeie stoele:  hy is ‘n hulp-predikant; hy lei voornemende onderwysers op; hy is by kinders betrokke deur op verskillende rade van organisasies te dien wat met straatkinders en kwesbare kinders werk.
“Die grootste nood van die kinders van Zimbabwe is hulle kwesbaarheid. Kinders is swak as gevolg van fisiologiese behoeftes: kos, water, beskutting, medikasie, liefde, sekuriteit…  En dit is alles basiese behoeftes.

My visie vir kinders is dus gebaseer op die behoeftes wat ek rondom my sien, veral ten opsigte van die kwesbare kinders. Daar is enkele organisasies wat help met fisiese behoeftes  – ‘n paar weeshuise is begin en hier en daar word skoolgeld deur organisasies gedek.  Maar vanuit my agtergrond as opvoedkundige sien ek die skoolopvoeding van hierdie kinders as uiters belangrik, sodat hulle kan presteer en ‘n beter toekoms kan hê.  Die Saamloop met Seerkrykinders-kursus is ‘n baie goeie kursus en ek kan sien hoe dit die behoeftes van die kinders in my land kan aanspreek deur mense op te lei wat vir kinders die hulp, ondersteuning en begeleiding kan gee.  Die feit dat ons elke dag die tegniek wat ons in die klas geleer het met kinders toegepas het, maak hierdie kursus uniek.

Ek het ontdek dat kinders hulle eie oplossings vind as ons hulle die geleentheid gee om hulle stories te vertel en ons luister. Die uitdagings wat ons tans beleef kan slegs opgelos word as die kinders die geleentheid gegee word om leiding te neem en deel te wees van die oplossing.”


ESTHER TAY (Agter, 4de van links)
MEER AS MY VRAE EN TWYFEL IS BEANTWOORD

“Voordat ek die Saamloop met Seerkrykinders-kursus gedoen het, het ek uitgesien na praktiese vaardighede, maar tog ook gewonder hoe toepaslik en kultureel aanpasbaar dit in die konteks van Singapoer sou wees – synde die situasies van kinders in Singapoer en Suid-Afrika tog verskillend is.

Ten spyte van hierdie gedagtes en vrae is ek baie dankbaar dat ek die kursus kon doen. Ek het baie praktiese vaardighede aangeleer, bv. aktiewe luister, kuns/tekenterapie, sandboksterapie, storievertelterapie, die STOP- proses ens. Gedurende die kursus het ons ook kans gekry om hierdie vaardighede in praktiese geleenthede te leer toepas.

Ek het ook beleef hoedat my vrae beantwoord word namate ek besef het dat die praktiese vaardighede wel baie toepaslik in Singapoer is – eintlik in enige land. Verder ook met mense van elke ouderdomsgroep, want die filosofie daaragter is dat elke persoon ‘n storie het om te vertel en ‘n stem om gehoor te word. Ek het ook geleer hoe trauma wyer beleef word as in die ekstreme gevalle – eintlik in enige geval waarin mense só seerkry dat dit ‘n impak in hulle lewens het – wanneer iemand nie gehoor word nie en hulle menings verkleineer word of wanneer iemand voel dat hulle nie deur ander aanvaar word nie, ensovoorts.

Ek het ook meer oor myself geleer. Ek het altyd gedink dat ek goed na ander luister, maar geleer dat aktiewe luister baie meer gefokus en aandagtig gerig is op die persoon wat praat – dat dit baie belangriker is hoe die persoon voel as wat ek as luisteraar voel.

Benewens baie meer wat ek gedurende die die kursus geleer en besef het, het die Here my dwarsdeur die kursus herinner dat Sy bediening op mense gerig is en dat ons mense dien. Elkeen is geskape om liefde te gee en te ontvang. Elkeen het ‘n stem en ‘n storie wat gehoor moet word. Die Here het my herinner om mense nie so gou te etiketeer nie, maar om dieper as oppervlakkige oordeel bereid te wees om as’t ware te stop en na die persoon te luister, gewillig om langs hom of haar te stap, net soos Hy dit met elkeen van ons doen.”


GABRIEL EN CAROLINE BEINDé – NIGERIË/TSJAD
BAIE DANKIE VIR PETRA INSTITUUT SE INVLOED EN BETROKKENHEID IN ONS LEWENS

Gabriel Beindé is een van Petra Instituut se staatmaker mentors wat gereeld deur ons gebruik word met opleiding in Franssprekende lande.

“Ek dank die Here vir nog ‘n geleentheid om op die berg (Petraberg) te kan wees en in hierdie twee weke te kon leer en God se stem te kon hoor. Die vennootskap tussen ons organisasie en Petra Instituut is baie positief want ek sien hoe Petra ‘n impak op my lewe gehad het – op geestelike vlak, binne die verhouding wat ons het en die liefde wat ek ontvang. Petra het my gebring waar ek vandag is. Ek is dankbaar dat ek deel kan wees van opleidingspanne in ander lande, want daardeur bly ek leer en voel ek deel van Petra Instituut. Baie dankie vir julle belegging in ons organisasie en my en my familie se lewens en vir julle bemoediging en ondersteuning.”
Caroline, Gabriel se vrou, kon vir die eerste keer ‘n kursus by die instituut bywoon.

“Die kursus het my lewe verander en ek gaan met blydskap, kennis en vaardigheid terug.  Dit is veral omdat ek die onlangse dood van ons dogter hier kon verwerk deur die liefde van die mense, die opleiding en ook om ons stories met mekaar te kon deel.  Ons dogter het malaria en tifuskoors gehad en ons kon haar nie hospitaal toe neem nie omdat terroriste aktief in die omgewing was en daar ‘n verbod op beweging was. Ons dogter het gesterf. Tydens die kursus kon ek voel hoe ek vrykom van my pyn en ek kon beleef hoe die Here julle in die proses gebruik. Ek het hierdeur geleer hoe om uitdagings te hanteer, en wanneer ek moedeloos is, met die Here daaroor te kan praat. Ek het so baie geleer!

As verpleegster by ‘n skool werk ek baie met kinders wat as gevolg van hulle huislike omstandighede  getraumatiseer is. Hulle kom baie keer na my toe vir raad, maar deur wat ek hier geleer het, weet ek nou hoe om hulle te help om van hulle seer genees te word. Ek werk ook in ‘n kliniek en ek kan dieselfde beginsels met die pasiënte toepas om vir hulle wat moed verloor het, weer hoop te bring.”


GEBEDSVERSOEKE:

  • Ons is dankbaar en opgewonde oor elkeen van hierdie sterk leiers wat deur die nuwe vaardighede en kennis wat hulle tydens die kursus geleer het, baie kinders se lewens sal aanraak.
  • Bid asseblief vir hulle beskerming waar baie van hulle in gevaarlike omstandighede werk, asook vir wysheid en die leiding van die Heilige Gees in elke gesprek wat hulle met kinders en ook volwassenes wat hulle paaie kruis, sal hê.
  • Bid ook vir die deelnemers wat in Singapoer as tutors opgelei is om met ywer ander toe te rus, nie net in Singapoer nie, maar in baie ander  omliggende lande.